Toplumsal Refahta Endüstrinin Rolü

0
85
views
Toplumsal Refahta Endüstrinin Rolü
Toplumsal Refahta Endüstrinin Rolü

Toplumsal Refahta Endüstrinin Rolü Endüstri; sürekli ya da kısmi zamanlarda, ham maddeleri makine ve benzeri araçlarla toplu olarak üretim biçimine denir. Endüstri için gerekli ögeler; ham madde, sermaye ve nitelikli insan gücüdür.

Toplumsal Refahta Endüstrinin Rolü

Sanayi Devrimi

1800’lü yıllarda İngiltere’ de başlayan sanayileşme atılımı, ilk olarak dokuma sanayinde ortaya çıkmıştır. James Watt’ın 1765′ te buhar makinesini bulması ve bunu kullanılabilir enerjiye dönüştürmesiyle başlayan süreç, güçlü sanayi toplumlarının oluşmasına neden oldu. Daha sonra bütün iş kollarında makine kullanımı yaygınlaşmış, elle yapılan üretimden makineler sayesinde kısa sürede seri üretime geçilmiştir. Endüstri atılımı yapan ülkeler kısa sürede üretici konumuna geçip, ürettiği malzemeleri ihraç ederek yüksek gelir elde etmişlerdir. Sanayisini geliştiren ülkeler ekonomik olarak da gelişme kaydettikleri için zenginleşerek refah seviyeleri yükselmiştir.

Endüstri Toplumlarında Kalkınma

Sanayi devrimine kayıtsız kalan dönemin imparatorlukları, o dönemde gerileyerek çöküşe geçmişlerdir. Günümüzde bile hala sanayi toplumu olamayan ülkeler bulunmaktadır. Endüstrisini geliştirmeyen ve yatırım yapmayan ülkelerin milli gelirleri düşüktür. Milli geliri düşük olan ülkelerin refah seviyesi ve yaşam standartları da düşüktür.

İnsanlar toplumda istedikleri konumda rol alamaz, bilimsel çalışmalara katılamazlar. Yakın çağda sanayiye yatırım yapan ve bu yatırımı artırarak devam ettiren ülkeler ise; bugün refah seviyesi en yüksek ülkelerdir. Avrupa ülkeleri, ABD, Japonya, Kore gibi ülkeler kalkınmış ülkelerdir. Sanayisi gelişen ülkeler de artan üretim ve buna bağlı olarak artan ihracat, sermaye birikmesine neden olmaktadır. Sanayi toplumları bilimsel ve teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin de öncüsü olan toplumlardır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler refahı ve gelişmişlik düzeyini artıran etkenlerdir. Bilimsel gelişmelerin yapıldığı toplumlarda insanın refahına ve kaliteli yaşam felsefesine dayanan sürdürebilir ve artırılabilir kalkınma stratejileri benimsenmektedir. Endüstri toplumundaki bilimsel gelişmeler beraberinde kültürel, ekonomik, sosyal değişimi getirmektedir.

Sanayi toplumlarındaki gelişmeler bilgili ve nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadır. Bu yüzden yapılan yatırımlar en etkili ve verimli şekilde sürdürülmektedir. Bilinçli toplumlar meydana gelmektedir. Bilinçli toplumlarda demokrasi daha çok benimsenir. Çünkü herkes haklarının ve toplumsal rollerinin farkındadır, korur ve savunur. İnsan ve hayatı daha değerli görünür. Zaten hümanizm sanayi devriminden sonra endüstri toplumlarında hızla yayılma göstermiştir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here